KATA adózás szabályai, avagy a kisvállalkozók legkedvezőbb adózási formája

A Kata adózás szabályairól általánosságban

Maga a Kata adózás a kisvállalkozók egyfajta tételes adója. Fontos tudni, hogy minden tévhit ellenére ez nem egyfajta vállalkozási forma, hanem egyfajta adózási lehetőség melyre a kisvállalkozóknak jut lehetősége. Ezt az adózást az egyéni vállalkozások, az egyéni cégek, magánszemélyekből álló betéti társaságok, magánszemélyekből álló közkereseti társaságok választhatják. Úgy gondolom azok számára, akik eddig nem voltak tisztába az adott adózási rendszerrel, azoknak érdemes röviden összefoglalni a KATA adózás szabályait. Azt fontos már az elején leszögezni, hogy a KFT formában működő vállalkozások nem választatják a kis adózó vállalkozások tételes adóját. Az előbb felsorolt alternatívák közül két opció lehetséges, amennyiben igénybe szeretnék venni a KATA adózást, az első, ami új vállalkozás esetén áll fent, itt már a vállalkozás indításakor célszerű jelezni a szándékot, hogy a későbbiekben ezen a formán kívánnak adózni. A második opció már meglévő vállaklozás esetén állhat fent itt a NAV felé kell, bejelenti a változási szándékot és kitölteni az ehhez szükséges nyomtatványt.

Mik a KATA adózás szabályai és hogyan indítható KATA vállalkozás?

Elsősorban nem választhatjuk ezt az adózási formát amennyiben az ezt megelőző két éven belül a vállalkozásunk adószámát törölték vagy jogerősen felfüggesztették. Továbbá szintén nem vehető igénybe ez az adózási forma amennyiben a fent felsoroltaktól eltérő cégforma kívánja igénybe venni, illetve akkor sem amennyiben TEÁOR szám alatti saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása illetve üzemeltetése besorolású tevékenység végzése esetén sem.

A KATA adózás szabályai: kötelezettségeink

Fontos tudnunk, hogy a kis adózó vállalkozásoknak nyilvántartási kötelezettségei is vannak. A Katás vállalkozásoknak minden esetben bevételi nyilvántartást szükséges vezetnie, amelyet folyamatosan ellenőrizhető módon nyilvántart és rögzít minden olyan jellegű adatot, amely adókötelezettség teljesítéséhez szükséges. Fontos, hogy a bevételi nyilvántartás minimum a következő adatokat tartalmazza: sorszám, bizonylat sorszáma, bevétel összege, bevétel megszerzésének időpontja.  Továbbá a kis adózó vállalkozás köteles a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról stb. minden esetben nyugta vagy számla kiállítására és a kiállításra kerülő számlán köteles feltüntetni azt, hogy a számla kiállítója kis adózó polgár.

Véleményem szerint kis vállalkozóknak abszolút megéri a KATA adózási forma megtartása, hiszen számukra ez abszolút kedvező és ideális megoldás. Akit esetleg bővebben érdekelne, a KATA adózás az látogasson el a mellékelten linkelt weboldalra https://katasleszek.hu/kata-adozas-szabalyai/, ahol garantáltan minden felmerülő kérdésére választ fog találni. De nézzük meg a főbb szabályokat és mindjárt kiderül.

A KATA adózás szabályai

Sokan nem tudják, hogy a Katás adózás egyik feltétele, hogy az annak, aki igényeli ezt a fajta adózást bizonyítania kell, hogy semmiféle munkaviszonyban nem áll. Pontosabban nem munkaviszony kiváltásának a céljából végezzük a Katás vállalkozási tevékenységet.  Maga a Kata törvény is meghatároz ilyen jellegű feltételeket, melyeknek betartása szükségszerű ahhoz, hogy valaki megtarthassa ezt a jellegű adózási viszonyát. Ezen a dokumentumon bizonyítania kell az igénylőnek, hogy a vállalkozási tevékenysége egyáltalán nem munkaviszony keretében működik, és emellett betartja az alábbi feltételeket.

  • Kata vállalkozó a tevékenységét nem kizárólag személyesen végezte, vagy végezhette
  • a Kata vállalkozó a naptári évi bevételének legalább 50%-át nem olyan személytől szerezte, akitől az adott évben 1 millió forintot meghaladó bevételre tett szert.
  • akitől 1 millió forintot meghaladó bevételre tett szert a vállalkozás nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan
  • a tevékenység végzésének a helye a kisadozó birtokában áll
  • a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem attól a megbízótól kaptuk, akiktől 1 millió forintot meghaladó bevételre szert tettünk
  • a tevékenység végzésének rendjét a kisadozó vállalkozó határozza meg

Amennyiben a fentiek közül akár csak egy is igaz a vállalkozásunkra, azonnal megdönthető a Katás adózásunk viszonya. Amennyiben valamely ügyfelünktől jövő bevétel meghaladja az évi 1 milliós bevételt, azt feltétlen szükséges jelentenünk a NAV irányába.